oval shadow oval shadow

Valymo įranga. Išvalytas vanduo išsiurbiamas į aplinką

Nuotekų valymo įranga su išvalyto vandens siurbline

Šis sprendimas naudojamas, kai dėl reljefo ar atstumo, išvalytas vanduo negali nubėgti savitaka.

Siurblinės pagalba vanduo išleidžiamas į aplinką ar infiltracinę talpą.

Išleidimo į aplinką vieta parenkama taip, kad jų neigiamas poveikis aplinkai būtų kiek įmanoma mažesnis.

Svarbu užtikrinti mažiausią geriamojo vandens šaltinių teršimo pavojų, pasirenkant mažiausiai jautrų poveikiui nuotekų priimtuvą. Prioriteto tvarka: upės, kanalai, infiltracija į gruntą, tvenkiniai, dirbtiniai nepratekami vandens telkiniai).

Išvalyto vandens išleidimą derėtų numatyti kiek įmanoma toliau nuo kitų vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų.

Valymo įranga su vandens siurbline

Nuotekų valymo įranga BIOMAX

Susisiekti Skambinti