Valymo įranga. Išvalytas vanduo išleidžiamas į aplinką

Nuotekų valymo įranga su mėginių talpa

Išvalytas vanduo į aplinką savitaka išleidžiamos per kontrolinį/mėginių ėmimo šulinuką.

Išleidimo į aplinką vieta parenkama taip, kad jų neigiamas poveikis aplinkai būtų kiek įmanoma mažesnis.

Svarbu užtikrinti mažiausią geriamojo vandens šaltinių teršimo pavojų, pasirenkant mažiausiai jautrų poveikiui nuotekų priimtuvą. Prioriteto tvarka: upės, kanalai, infiltracija į gruntą, tvenkiniai, dirbtiniai nepratekami vandens telkiniai).

Išvalyto vandens išleidimą derėtų numatyti kiek įmanoma toliau nuo kitų vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų.

Išvalytas vanduo išleidžiamas į aplinką.

Nuotekų valymo įranga BIOMAX

Susisiekti Skambinti